Algemene voorwaarden

Ik neem er kennis van dat Melssen Bouwadvies BV zich tijdens een bouwkundige inspectie met al hun aanwezige kennis, ervaring en expertise inspant 
om gebreken en onvolkomenheden van een pand te lokaliseren en te rapporteren maar dat zij geen garantie kunnen geven dat er naderhand onverhoopt 
geen  gebreken en/of onvolkomenheden meer aan het licht komen en accepteer derhalve hun algemene voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden