Melssen Bouwadvies BV kan tijdens het bouwproces de kwaliteitsbewaking verzorgen. Door middel van periodieke inspecties op de bouw controleren wij of het uitgevoerde werk aan de vereisten voldoet welke gesteld zijn in het bouwcontract en de wetgeving. Het werk zal worden getoetst aan tekeningen, bestek en het Bouwbesluit. Ook  wordt gecontroleerd op algemene kwaliteit van goed en deugdelijk werk.  Onze bevindingen zullen worden besproken met de uitvoerende partijen en in weekrapporten worden vastgelegd. De kwaliteitscontroles kunnen wij voor u uitvoeren voor zowel kleine tot grote projecten. Onze opdrachtgevers zijn particulieren, bouwbedrijven, projectontwikkelaars en vastgoedbeleggers.