Bouwmanagement

Werkomschrijving en bestek

Melssen adviseert u graag bij het opstellen van een Programma van Eisen. In samenspraak met u als opdrachtgever leggen wij naar aanleiding van dit overleg de werkzaamheden vast in een werkomschrijving en in de bestektekeningen. Dit handboek dient als contractstuk tussen u en de aannemer, die de

Lees meer

Aanbesteding

Na realisatie van de werkomschrijving en het bestek, maken wij een selectie van geschikte aannemers voor het betreffende werk. Pas na overleg hierover met u als opdrachtgever schrijven wij daadwerkelijk een aanbesteding uit. Deelnemende aannemers dienen hiervoor een uitgewerkte open begroting op te stellen, zodat wij

Lees meer

Bouwbegeleiding en -toezicht

Door middel van bouwbegeleiding controleren wij tijdens het bouwproces of het gerealiseerde werk voldoet aan de geldende eisen en kwaliteitsnormen. Ook is er gedurende het project regelmatig overleg tussen de aannemer en Melssen Bouwadvies. Er vinden bouwvergaderingen plaats en wij brengen hiervan verslag uit. Eventuele meer- of minderwerkzaamheden rapporteren we

Lees meer

Kostenbewaking

Kostenbewaking is uiteraard een zeer belangrijk onderdeel in het bouwproces. Dit heeft tot doel gedurende het project totaalkosten omtrent uit te voeren werkzaamheden en eventuele meer- of minderwerkzaamheden te beheersen. Melssen Bouwadvies adviseert u hierbij graag en kijkt of de aannemer het (meer)werk tegen een reëele

Lees meer