Ontwerp

Schetsplan

Samen met Melssen Bouwadvies uw droomhuis realiseren? Wij helpen u van harte bij de ontwikkeling van een nieuwbouw- of verbouwplan. Allereerst stellen we met elkaar een Programma van Eisen op. Met uw wensen en eisen in het achterhoofd maken wij een schetsplan. Dit eerste ontwerp moet passen in de

Lees meer

Bouwaanvraag

Zodra de welstandscommissie van de betrokken gemeente uw schetsplan goedkeurt, gaan we over tot de creatie van een definitief ontwerp. Na de totstandkoming hiervan is de volgende stap het maken van de benodigde tekeningen voor de officiële bouwaanvraag. Dit betreffen plattegronden en gevels van de bestaande

Lees meer

Bouwbesluit

Ten behoeve van de bouwaanvraag moet het plan worden getoetst en voldoen aan het zogenoemde Bouwbesluit. Dit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken (en verbouwingen) in Nederland minimaal moeten voldoen. Berekeningen moeten aantonen dat het bouwplan is opgesteld conform eisen omtrent veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid,

Lees meer

Constructieberekening

Elk bouwwerk kent constructieve eigenschappen. Deze constructies moeten onder de loep worden genomen en getoetst. Wanneer dit voor het verkrijgen van een bouwvergunning nodig is, wordt hiervoor de statische berekeningsmethode gebruikt. Meer informatie  Neem voor uitgebreide informatie over constructieberekeningen contact met ons op via 035 - 5381051 of 

Lees meer