Bouwbesluit

Ten behoeve van de bouwaanvraag moet het plan worden getoetst en voldoen aan het zogenoemde Bouwbesluit. Dit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken (en verbouwingen) in Nederland minimaal moeten voldoen. Berekeningen moeten aantonen dat het bouwplan is opgesteld conform eisen omtrent veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Omdat dit vrij complexe materie is, voert een van de specialisten van Melssen Bouwadvies deze berekeningen graag voor u uit.

Meer informatie 

Neem voor uitgebreide informatie over berekeningen conform het Bouwbesluit contact met ons op via 035 - 5381051 of info@melssenbouwadvies.nl.