Bouwbegeleiding en -toezicht

Door middel van bouwbegeleiding controleren wij tijdens het bouwproces of het gerealiseerde werk voldoet aan de geldende eisen en kwaliteitsnormen. Ook is er gedurende het project regelmatig overleg tussen de aannemer en Melssen Bouwadvies. Er vinden bouwvergaderingen plaats en wij brengen hiervan verslag uit. Eventuele meer- of minderwerkzaamheden rapporteren we en houden we onder controle. De aannemer moet de extra werkzaamheden in het geval van meerwerk vanzelfsprekend offreren. Bouwtoezicht vindt plaats van start tot en met oplevering. Op deze manier verloopt het gehele bouwproces goed en gecontroleerd.

Meer informatie 

Neem voor uitgebreide informatie over bouwbegeleiding en -toezicht contact met ons op via 035 - 5381051 of info@melssenbouwadvies.nl.