Kostenbewaking

Kostenbewaking is uiteraard een zeer belangrijk onderdeel in het bouwproces. Dit heeft tot doel gedurende het project totaalkosten omtrent uit te voeren werkzaamheden en eventuele meer- of minderwerkzaamheden te beheersen. Melssen Bouwadvies adviseert u hierbij graag en kijkt of de aannemer het (meer)werk tegen een reëele prijs aanbiedt. 

Meer informatie 

Neem voor uitgebreide informatie over kostenbewaking contact met ons op via 035 - 5381051 of info@melssenbouwadvies.nl.