Werkomschrijving en bestek

Melssen adviseert u graag bij het opstellen van een Programma van Eisen. In samenspraak met u als opdrachtgever leggen wij naar aanleiding van dit overleg de werkzaamheden vast in een werkomschrijving en in de bestektekeningen. Dit handboek dient als contractstuk tussen u en de aannemer, die de werkzaamheden conform afspraak moet uitvoeren. Slechts in overleg met u en ons kan van dit contractstuk worden afgeweken. 

Meer informatie 

Neem voor uitgebreide informatie over het samenstellen van de werkomschrijving en het bestek contact met ons op via 035 - 5381051 of info@melssenbouwadvies.nl.