Bouwaanvraag

Zodra de welstandscommissie van de betrokken gemeente uw schetsplan goedkeurt, gaan we over tot de creatie van een definitief ontwerp. Na de totstandkoming hiervan is de volgende stap het maken van de benodigde tekeningen voor de officiële bouwaanvraag. Dit betreffen plattegronden en gevels van de bestaande én de nieuwe situatie (schaal 1:100), doorsneden, detailleringen en technische tekeningen. 

Meer informatie 

Neem voor uitgebreide informatie over uw bouwaanvraag contact met ons op via 035 - 5381051 of info@melssenbouwadvies.nl.