Constructieberekening

Elk bouwwerk kent constructieve eigenschappen. Deze constructies moeten onder de loep worden genomen en getoetst. Wanneer dit voor het verkrijgen van een bouwvergunning nodig is, wordt hiervoor de statische berekeningsmethode gebruikt.

Meer informatie 

Neem voor uitgebreide informatie over constructieberekeningen contact met ons op via 035 - 5381051 of info@melssenbouwadvies.nl.