Gevel- en bouwmuurinspectie

Bij een gevel- en/of bouwmuurexpertise wordt de staat van gevels en/of bouwmuren in kaart gebracht. Alle gebreken en onvolkomenheden van deze bouwkundige onderdelen worden uitgetekend, omschreven en in een rapportage vastgelegd. 

Doel expertise

Indien er op een perceel gebouwd wordt, kan er door trillingen, verzakkingen en dergelijke schade ontstaan aan gebouwen op andere percelen. Wij laten voor de start van deze bouwwerkzaamheden een gevel- en/of bouwmuurinspectie uitvoeren van buurtgebouwen, om de bouwkundige staat vast te leggen. Hiermee is altijd duidelijk of vermeende schade later terecht blijkt.

Voor wie?

Zowel bouwers, opdrachtgevers als eigenaren van buurtpercelen hebben belang bij het goed vastleggen van de situatie voorafgaand aan de bouw. Eenieder apart of gezamenlijk kunnen zij dan ook deze opdracht aan Melssen Bouwadvies verstrekken.

Meer informatie 

Neem voor uitgebreide informatie over gevel- en bouwmuurinspecties contact met ons op via 035 - 5381051 of info@melssenbouwadvies.nl. Benieuwd naar de kosten? Vul het inschrijfformulier in.