Herbouwwaardetaxatie

Een herbouwwaardetaxatie is het bepalen van de bouwkosten voor onroerend goed, zoals voor een woning, garage, guest house en dergelijke. 

Doel taxatie

Het doel hiervan is om de waarde van uw onroerend goed vast te laten stellen door een onafhankelijke deskundige. Hierdoor zorgt u ervoor dat u bij calamiteiten, denk bijvoorbeeld aan verwoesting door brand, niet wordt geconfronteerd met onvoldoende dekking door de opstalverzekering. Melssen Bouwadvies stelt graag een taxatierapportage voor u op. De kosten van een taxatie tot € 500.000 bedragen € 300. Boven de € 500.000 geldt een bedrag van € 300 + 0,05% boven de € 500.000. De genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Meer informatie

Neem voor uitgebreide informatie over een herbouwwaardetaxatie contact met ons op via 035 - 5381051 of info@melssenbouwadvies.nl